Krížovka Tajničku tvorí prianie, ktoré by ste určite nechceli počuť.

) ) )
autor: Pav©l Surovec chorobná zúrivosť 1. časť tajničky stupaj starorím. minca väzenie (hov.) zn. pier na ozdobné písmo knockout bratranec Dávidov časť (angl.) 2. časť tajničky hmyz podobný včele
Automatic block signal stolík na hru v kocky otec, apo (fam.)
Kananej- ský boh smrti Japonský pretekár
obruby
planéta
pozícia, miesto
druh ústnej vody predložka
kolá (angl.)
vystavujú pare
Ábelov brat
hudobný súbor žnite
vápencové pohorie
Alpský škriatok
Pomôcky: BASRA, SATO, MOT diera v zemi
starorím. boh lásky
pokladňa
Sicílska sopka
ruský súhlas
džungľa
zn. koz- metiky bojový plyn
vysádzala
polovica
škandin. obor
kep prístrešok turistu
fialová
driek
rieka v Rusku
osekal Nová scéna
popevok
hranica (lek.)
stal sa živým
3. časť tajničky severské párnoko- pytníky
dávala rady gr. strieb. minca
osada pri Jordáne
prijímala tekutiny
hlboký muž. hlas
pokým
nemecká automobil.
pretože
kruto- vládca
existovala škandin. boh
snívajú
ŠPZ Svidník
sliepka
krídlo (ved.) spolok (čes.)
robot, prístroj
rozrývaj
biblické spevy
chem. zn. kremíka rokovanie
prehŕňa vlasy
krovité rastliny
povrch piva
organiz- mus
pociťoval
španielsky rybár. čln
vegetácia
letný mesiac
mesto v Iraku konzumuje
japon. dĺž. miera
všetci (nem.)
v poriadku
malé oje vlna s kožou 1049. rímsky
zataj, zamlč inakšie elefant