Krížovka Čo je to maximálna drzosť? Keď sa chce dať (TAJNIČKA)

Keďže ide o striedavú hláskovo – zhlukovú krížovku, nemôže byť spracovaná do online verzie

túto krížovku nájdete vo wordovskej verzii TU