Krížovka Príde roztrasený dedko ku stánku so zmrzlinou a povie:
- Prosím si zmrzlinu.
- Dobre, ale akú?
- To je jedno, (TAJNIČKA)

Späť na hlavnú stránku
autor: Pav©l Surovec rieka v Anglicku obchod s nábytkom automatic noise limiter (skr.) prekážka na uzavretie cesty Pomôcky: ASPDEN, ALEN, DIAZ tajnička chem. zn. selénu látaj Delfína (dom.) rumunský futbalista vietnamské platidlo
portugal. more- plavec anglický brankár
obloky samce jeleníc
Emanuel (dom.)
druh zamatu stupeň jury
hádka, zrážka
asýrsky boh Eridu masť (zast.)
ľudská tekutina
nočná ťažoba rub
severské mužské meno hrada
kanón
Ministerstvo obrany (skr.)
česká rieka mesiac lásky
usiluj
cicavec z pralesa
exmetrop. Barmy
kráľ zvierat anglický titul
ukrýva
papagáj
kengura
chem. zn. hliníka Slovenská národná strana citoslovcia žaby
ženské meno
vojenský odboj (skr.) hudobný skupina
záhrada
filmová hviezda izbový kvet
nemocnica s polikli- nikou malo v ruke
Olympia (dom.)
EČV Svidník
plúžia
opak starého Idián
a dato
bratislav. futbalový klub Aralské jazero
pochod (angl.) kutre, prehľadáva